“De Natuur is onze leermeester voor het creëren van duurzame tuinen.”

– Marijn Donkers

PlantRijk is een Ecologisch Hoveniers Bedrijf in Rijnmond.

Wij hebben een passie voor het ontwerpen en bouwen van duurzame tuinen voor de toekomst.

Met aandacht voor mens en natuur

Onze Diensten

Consult

Consult

Ontwerp

Ontwerp

Aanleg

Aanleg

Onderhoud

Onderhoud

Onze kijk op tuinen

In harmonie
met natuur

PlantRijk brengt uw wensen in harmonie met de behoeften van een een gezonde en mooie tuin.

Het is onze visie dat de natuur in haar uitdrukking perfect functioneert en dat wij als professional in het verlengde hiervan werken. Daarom kiezen wij voor een ecologische benadering bij het realiseren van duurzame tuinen.

Ons doel is is de natuur zo min mogelijk te belasten. Als ecologisch hoveniersbedrijf maken wij ecologische keuzes bij de aanleg en het onderhoud van uw tuin, zoals:

  • Habitat creëren voor insecten, vogels en andere dieren
  • Plek geven aan inheemse planten
  • Inkopen van ecologische producten als planten, grond en andere materialen
  • Verwerken van groenafval tot compost
  • Hergebruik van materialen
  • Bodemverbetering
  • Wateropslag

Onze Diensten

Ontwerp

Wilt u een duurzaam en stijlvol ontwerp voor uw tuin?

Wilt u een duurzaam en stijlvol ontwerp voor uw tuin?

Samen met u bekijken wij de huidige situatie en bespreken wij uw wensen en ideeën.

Reeds bestaande elementen trachten wij ook een plek te geven in het ontwerp.

Voor het ontwerpen van uw tuin, hanteren wij de twaalf ontwerp-principes van Permacultuur.

Uw tuin is dat stukje natuur aan huis waar u van kunt genieten.

Aanleg

Wilt u uw droomtuin laten realiseren?

Wilt u een duurzaam en stijlvol ontwerp voor uw tuin?

Naar aanleiding van een ontwerp, wordt een plan van aanpak gemaakt voor de aanleg van uw tuin.

Bij aanleg kunt u denken aan bodembewerking, zaaien en inplanten, constructies, bestrating, verharding en waterelementen.

Voor de aanleg van uw tuin staat kennis en kwaliteit centraal.

Onderhoud

Wilt u de verzorging van uw tuin laten uitvoeren door een professional?

Wilt u een duurzaam en stijlvol ontwerp voor uw tuin?

Naar aanleiding van een orientered gesprek, maken wij een planning voor de verschillende taken in het onderhoud van uw tuin

Bij het onderhoud kan worden gedacht aan onkruid- en plaagbeheersing, snoeien van bomen en heesters, maaien en onderhoud van gazon en bemesting en compostering,

Iedere tuin is uniek en uw beplanting vraagt onderhoud op maat.

Tuin Consult

Wilt u meer inzicht over hoe u zelf uw tuin kunt verbeteren en onderhouden?

Wilt u een duurzaam en stijlvol ontwerp voor uw tuin?

Voor advies of begeleiding van uw tuin, bieden wij een tuin consult aan. Samen kijken wij dan naar de huidige situatie, bespreken we uw wensen en ideeën en maken we van een plan van aanpak. Een consult duurt gemiddeld 2 uur. Ook samen tuinieren in uw eigen tuin, behoort tot een van de mogelijkheden van PlantRijk.

GROENE GEDACHTE

“Everyone has to seek
Nature for himself”

Masunobu Fukuoka

Circulaire tuinen

Permacultuur

Het is een ontwerp-systeem waarbij gekeken wordt naar de verschillende functies (elementen) binnen een ontwerp, de verschillende invloeden op het ontwerp, met als doel een gesloten systeem te creëren.

Door de verschillende ontwerp-principes van permacultuur toe te passen bij de inrichting, de renovatie of herinrichting van tuin, balkon, openbaar gebied of landschap, maken wij een degelijk plan van aanpak gericht op duurzaamheid.

Permacultuur is een reactie op de verwoestijning van landbouwgronden wereldwijd. Eind jaren ’70 hebben de grondleggers van Permacultuur, Bill Mollison en David Holgrem, gezocht naar de ecologische principes van natuurlijke systemen en een methodiek ontwikkeld dat mensen in staat brengt ecologische systemen te ontwerpen. Men kan hierbij denken aan bodemopbouw en composteren, watersystemen, invloeden van buitenaf en het creëren van diversiteit.

GROENE GEDACHTE

“Wij noemen Planten,
Zij die voor ons zorgen”

Robin Wall Kimmerer – Braiding Sweetgrass

Marijn Donkers

Marijn Donkers

Hovenier met duurzame toekomstvisie

Plantrijk is een ecologisch hoveniersbedrijf gericht op de harmonieuze relatie
tussen mens en natuur.

PlantRijk is een ecologisch hoveniersbedrijf gericht op de harmonieuze relatie
tussen mens en natuur.

Als professional ontwerp ik tuinen onder de naam PlantRijk, voorheen GreenView Gardens. Samen met verschillende vakmensen, verzorg ik de aanleg en onderhoudswerkzaamheden voor tuinen. Een tuin is als een brug tussen mens en natuur. Het is een plek van leven en verandering. Het is de kunst om de juiste planten voor een plek te kiezen waar zij tot bloei komen. Hierdoor ontstaat er rust en overvloed in een tuin.

Vol passie en gedrevenheid blijf ik mijzelf ontwikkelen in het vak. Ik hoop dat ik zoveel mogelijk mensen kan inspireren en ondersteunen bij het creëren en verzorgen van tuinen, zowel aan huis als in de gedeelde ruimte.

In 2009 heb ik mijn bachelor Social Work behaald bij Hogeschool Rotterdam. Tot 2012 was ik als sociaal ondernemer actief in de culturele sector. Maar de geboorte van mijn zoon, heeft mijn route gewijzigd, waardoor ik mijn aandacht volledig op het tuinieren heb gelegd. In 2013 heb ik de keuze gemaakt de jaaropleiding Permacultuur te volgen. In 2020 heb ik de VHG hoveniervakopleiding bij Edudelta afgerond.

Wij horen graag van u

Neem vrijblijvend contact op